Oznamujeme, že v pátek dne 29.9.2023 bude kancelář pro veřejnost uzavřena. 

Mgr. Markéta Jiříčková

Notářka ve Zlíně

Notářská kancelář se nachází ve třetím patře budovy House 64, dveře číslo 334

O nás

Mgr. Markéta Jiříčková, notářka

Mgr. Markéta Jiříčková, byla na základě výsledku konkurzu jmenována ministryní spravedlnosti ke dni 1.1.2022 notářkou v obvodu Okresního soudu ve Zlíně, a to do uvolněného notářského úřadu po notářce JUDr. Libuši Kučerové. Činnost pak zahájila dne 10.1.2022.

Mgr. Johana Hlavinková

Notářská koncipientka

Ing. Zuzana Šnapková

Notářská tajemnice

Kateřina Blažková, DiS.

Notářská tajemnice

Mgr. Barbora Garguláková

Notářská kandidátka, zástupkyně notářky.

Notářské služby

Poskytujeme notářské služby v plném rozsahu

Ověřování podpisů a listin, včetně ověřování do zahraničí, konverze dokumentů, služby Czech Point

Pozůstalostní řízení - činnost pověřeného soudního komisaře v obvodu Okresního soudu ve Zlíně

Sepis darovacích a kupních smluv, smluv o zřízení služebnosti (věcného břemene)

Zakládání společností (společností s ručením omezeným, akciové společnosti), nadací a nadačních fondů, svěřenských fondů, družstev a společenství vlastníků jednotek

Osvědčení valných hromad a členských schůzí

Přímé zápisy do obchodního rejstříku a jiných veřejných rejstříků

Přeměny společností

Notářská úschova peněz a listin, správa majetku na základě svěřenských smluv

Notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti – podklad pro exekuci (exekuční titul)

Sepis závětí a dalších listin o právním jednání pro případ smrti, včetně poradenství v oblasti dědického práva

Osvědčení jiných skutkových dějů, stavu věcí nebo osvědčení o prohlášení

Zástavní smlouvy a zápis do Rejstříku zástav

Předmanželské a manželské majetkové smlouvy (zúžení a rozšíření společného jmění manželů, režim oddělených jmění)

Ke stažení

Kontakt

Kancelář:

Sedmdesátá 7055, 760 01 Zlín

(pro klienty je parkování před budovou zdarma)

Tel: +420 777 766 856

Email: kancelar@notarkazlin.cz

Datová schránka: pjn2twk

IČ: 13970119

Provozní doba:

Po 8:00 – 11:30  12:30 – 17:00

Út 8:00 – 11:30  12:30 – 16:00

St 8:00 – 11:30  12:30 – 16:00

Čt 8:00 – 11:30  12:30 – 16:00

 8:00 – 14:00

Czechpoint

    Máte zájem o naše služby? Napište nám.